Stichting Landzijde

Van buiten word je beter in contact met wind, regen, aarde en groen. Dat is onze grondhouding en zorgvisie. Landzijde is een zorginstelling met meer dan 115 aangesloten agrarische bedrijven, waar voor mensen die dat nodig hebben, genieten, leren en werken wordt gecombineerd.

Elke dag van waarde is wat ons drijft. Mensen willen van betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen. Actief bezig zijn geeft zin en een verhaal om te vertellen. Actief bezig zijn betekent ook meer structuur in je leven en een betere conditie, waardoor je weer beter voor jezelf kunt zorgen en mee kunt doen op de boerderij én in je eigen omgeving.

Bij de boer buitengewoon: met passie en levenservaring en vooral met kennis en kunde hoe zij hun omgeving kunnen gebruiken, organiseren wij op jaarbasis voor meer dan 2000 deelnemers een betekenisvolle dag op een zorgboerderij.

Landzijde is de overkoepelende organisatie in Noord-Holland van bij de Stichting aangesloten zorgboerderijen. In samenwerking bundelen we onze krachten. Landzijde faciliteert de boeren, neemt regie bij het organiseren van de zorg en staat als contractpartner garant voor de kwaliteit van de zorg. Samen investeren we in de ontwikkeling van de  zorglandbouw om elke dag van waarde te kunnen zijn voor onze deelnemers en voor een toegankelijk, groen en sociaal platteland voor iedereen.

De organisatie

Landzijde heeft een raad van bestuur waarvan Hillie Faber voorzitter is en Johan Zandberg lid. De voorzitter van de raad van bestuur heeft als aandachtsgebieden het algehele beleid, visieontwikkeling, communicatie, externe contacten. Het lid van de raad van bestuur heeft als aandachtsgebieden de bedrijfsvoering, personeel, zorg en financiën.

De raad van bestuur wordt geadviseerd door de cliëntenraad en een adviesraad, samengesteld uit de zorgboeren.

Een raad van commissarissen houdt toezicht.


Bedrijfsgegevens


AGB code

 • De AGB code van Landzijde als zorginstelling is 73731402
 • De AGB code voor de regio Amstelland en Meerlanden is 73731620
 • De AGB code voor de regio Noord-Holland Noord is 73736786

Kvk

 • Het Kamer van Koophandel nummer is 37121910

RSIN

 • Het RSIN nummer is 815196659

Cliëntenraad

Landzijde heeft een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigd. De cliëntenraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, belangrijke wijzigingen in de organisatie en financiële situatie, projecten. Ook hebben zij instemmingsrecht over onder andere de (wijzigingen in) klachtenregeling en kwaliteitsbeleid.

De cliëntenraad wordt begeleid door een externe ondersteuner, Cara Stolp. Landzijde hecht grote waarde aan de stem van de mensen waar het eigenlijk om gaat.

De cliëntenraad bestaat uit:

 • Wendy Amende
 • Franklin Berndsen, voorzitter
 • Herman van Dis, lid vertegenwoordiger ouderen
 • Yvonne Bakker, lid
 • Gaby Bleeker, lid 
 • Cathleen Linders, lid
 • Ezra Mulder, lid vertegenwoordiger jeugd
 • Joanne Nieborg, lid
 • Sjors Wolschrijn, secretaris

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit boeren/boerinnen met een zorgboerderij aangesloten bij Landzijde. De Adviesraad adviseert de bestuurders binnen de doelstellingen van Landzijde, gevraagd en ongevraagd met het oog op de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten zorgboeren. Landzijde hecht grote waarde aan de stem van de boeren. Zonder betrokken boeren is er geen Landzijde.

De adviesraad bestaat uit:

 • Reinier Geluk
 • Bart Klaver
 • Almar van der Meulen
 • Heleen Oudendijk
 • Marijke Schwirtz
 • Wesley Tesselaar

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur. Zij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van Landzijde.

De raad van commissarissen bestaat uit:

 • Willemieke de Waal, voorzitter
 • Iris Bandhoe, lid voorgedragen door de cliëntenraad
 • Jack Stroomer, lid voorgedragen door de adviesraad van boeren
 • Harry Wesseling, lid
 • Ed van Viegen, lid

 

Jaarverslagen

Via onderstaande links kunt u de verschillende documenten inzien en downloaden.

MJBK 2022-2027

Bestuursverslag 2023

Jaarrekening 2023