Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen!

Praat erover met:

De betrokken medewerker of de zorgboer(in)
of
de zorgcoördinatoren van Landzijde: 0299 474118

Als je liever een neutraal persoon inschakelt:
de vertrouwenspersoon
Landzijde stelt een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar via Quasir:
Telefoonnummer: 06 – 57 53 75 20 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr) of via vpquasir@quasir.nl
Of maak gebruik van een formulier om in contact te komen met onze klachtenfunctionarissen.

Voor meer informatie:

uitdeelbrief 'Heb je een klacht'

klachtenreglement Landzijde

Landzijde heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir.

Wanneer je er niet uit komt met de zorgboer kun je de klacht met de klachtenfunctionaris bespreken.
Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nla.v. Klachtenbemiddeling
  • telefonisch: 06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld (bij geen gehoor) of gemaild
  • Meer informatie over Quasir te vinden via quasir.nl

Voor jeugd:

Neem contact op met Jeugdstem voor klachtenondersteuning voor jeugd 088-5551000, www.jeugdstem.nl.