Waar ben je naar opzoek?

Buiten Gewoon Leren

De boerderij biedt een heerlijke omgeving om tot rust te komen, om buiten bezig te zijn, om contacten te leggen en om mee te werken. Meedoen én meetellen is het uitgangspunt. De boerderij is ook een plek die uitnodigt tot leren en ontwikkelen. Daarom hebben wij Buiten Gewoon Leren in het leven geroepen. Dit programma biedt alle deelnemers de mogelijkheid om gratis cursussen te volgen. Het geleerde kan vaak ook meteen in de praktijk worden gebracht op de boerderij. 

 

Buiten Gewoon Leren

Onderzoeksrapport pilot BGL

Onderzoeksrapport BGL plus

Onderzoeksrapport BGL van zorg naar werk 

Artikel Onderwijszorgarrangement 

 

Buiten Gewoon Leren 

Je bent nooit te oud om te leren! Wij bieden maatwerk voor iedereen. Met Buiten Gewoon Leren bieden wij alle deelnemers met een leervraag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit kan gaan om taal en rekenen, maar ook om bijvoorbeeld dierverzorging, bladblazen, BHV of lassen. Via ons BGL-portaal bieden wij allerlei cursussen aan. Onze zorgboeren zijn nauw betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces en helpen de deelnemers waar nodig. 

Buiten Gewoon Leren is ontstaan vanuit een behoefte. De boerderij biedt namelijk een hele fijne, veilige omgeving om bij te leren en in de praktijk leidt dat er regelmatig toe dat deelnemers na een poosje op de boerderij weer toe zijn aan ontwikkeling. Het zelfvertrouwen groeit en zij blijken in staat tot meer dan zij soms zelf voor mogelijk hielden. Wij bieden hen met Buiten Gewoon Leren graag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 

Buiten Gewoon Leren is zelf ook volop in ontwikkeling. Regelmatig worden er nieuwe cursussen toegevoegd en wij kijken daarbij ook goed naar de wensen van de deelnemers en de behoeften die zorgboeren signaleren. 

Buiten Gewoon Leren is voor elke deelnemer van Landzijde gratis beschikbaar.

Buiten Gewoon Leren Onderwijs

Een paar jaar geleden viel het onze zorgboeren op dat er steeds vaker aanmeldingen binnenkwamen van hele jonge kinderen die werden aangemeld voor dagbesteding op de boerderij. Dat ging om kinderen in de basisschoolleeftijd, die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gingen en voor wie de toekomst nog maar weinig perspectief bood. Die aanmeldingen kwamen binnen via onderwijsinstanties en jeugdzorg.  

Samen kwamen wij tot de conclusie: dagbesteding mag voor deze kinderen geen eindstation zijn. De boerderij biedt meer dan voldoende mogelijkheden om kinderen langzaam weer terug te laten keren naar onderwijs. Dat kan in hele kleine stapjes: samen lezen, rekenen en schrijven in een prikkelarme en groene omgeving. Samenwerken, ontdekken en ontwikkelen. Zodat een kind uiteindelijk weer het vertrouwen vindt om terug te keren naar een vorm van onderwijs. 

Samen met partijen als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Ronduit Onderwijs, Jeugdzorg en gemeenten zijn wij op zoek gegaan naar oplossingen. Momenteel volgt een kleine groep kinderen onderwijs op de boerderij en werkt op die manier structureel toe naar de terugkeer op school. 

Aanmelding geschiedt uitsluitend via Samenwerkingsverbanden in diverse regio's. 

Bekijk de video van BGL 

Bekijk de video BGL Onderwijs voor het jonge kind

Buiten Gewoon Leren & Werken

Dagbesteding betekent bij Landzijde méér dan de dag ‘besteden’. Wij bieden dagbesteding in een arbeidsmatige omgeving. Deelnemers doen zoveel als mogelijk mee in het normale leven en werk op de boerderij. Dit geeft betekenis en een verhaal om te vertellen. Er is ruimte voor veel verschillende activiteiten, die op maat gemaakt worden. 

Werken op eigen niveau en op basis van een plan in een arbeidsmatige omgeving, betekent dat je verantwoordelijk wordt voor het werk dat je doet. Het krijgen van verantwoordelijkheid maakt dat je je werk goed wilt doen. Deelnemers staan open voor training en advies en gaan werknemersvaardigheden leren. Deze stimulans is op de zorgboerderijen heel natuurlijk aanwezig. Wanneer het werk goed lukt, ontstaat er trots en verhoogde eigenwaarde. Zo komt een stap naar vrijwilligerswerk, een stage of zelfs een betaalde situatie buiten de boerderij voor een aantal deelnemers dichterbij. 

Samen met partners in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werkt Landzijde aan leer-werk-trajecten. BGL digitaal is hierbij vaak de eerste stap. Ondertussen kunnen op een aantal vakgebieden praktijkverklaringen worden uitgereikt door de boer als vakman en starten we in september een pilot met het Clusiuscollege dat er ook vakken geëxamineerd kunnen worden op de boerderij. 

Boeren zijn ondernemers in een ondernemersnetwerk. Hierdoor beschikt Landzijde altijd over stageplekken en leerwerkplekken. In Amsterdam is Bloem als onderdeel van Landzijde actief om deelnemers te begeleiden naar een zelfstandige (vrijwilligers)werkplek.  

Samenwerkingspartners