Buiten Gewoon Leren

De boerderij biedt een heerlijke omgeving om tot rust te komen, om buiten bezig te zijn, om sociale contacten op te doen en om mee te werken. Meedoen én meetellen is het uitgangspunt. De boerderij is ook een plek die uitnodigt tot leren en ontwikkelen. Daarom hebben wij Buiten Gewoon Leren in het leven geroepen. Dit programma biedt iedereen, jong en oud, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Het geleerde kan vaak ook meteen in de praktijk worden gebracht op de boerderij.

 

Social Profit Canvas Landzijde BGL 2023

 

Buiten Gewoon Leren & Werken

Buiten Gewoon Leren Schema

BGL Onderwijs voor het jonge kind

Buiten Gewoon Leren 

Je bent nooit te oud om te leren! Wij bieden maatwerk voor iedereen. Met Buiten Gewoon Leren bieden wij alle deelnemers met een leervraag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit kan gaan om taal en rekenen, maar ook om bijvoorbeeld dierverzorging, bladblazen, BHV of lassen. Via ons BGL-portaal bieden wij allerlei cursussen aan. Onze zorgboeren zijn nauw betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces en helpen de deelnemers waar nodig. 

Buiten Gewoon Leren is ontstaan vanuit een behoefte. De boerderij biedt namelijk een hele fijne, veilige omgeving om bij te leren en in de praktijk leidt dat er regelmatig toe dat deelnemers na een poosje op de boerderij weer toe zijn aan ontwikkeling. Het zelfvertrouwen groeit en zij blijken in staat tot meer dan zij soms zelf voor mogelijk hielden. Wij bieden hen met Buiten Gewoon Leren graag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 

Buiten Gewoon Leren is zelf ook volop in ontwikkeling. Regelmatig worden er nieuwe cursussen toegevoegd en wij kijken daarbij ook goed naar de wensen van de deelnemers en de behoeften die zorgboeren signaleren. 

Buiten Gewoon Leren is voor elke deelnemer van Landzijde gratis beschikbaar.

Buiten Gewoon Leren

Onderzoeksrapport BGL van zorg naar werk 

Buiten Gewoon Leren Onderwijs

Een paar jaar geleden viel het onze zorgboeren op dat er steeds vaker aanmeldingen binnenkwamen van hele jonge kinderen die werden aangemeld voor dagbesteding op de boerderij. Dat ging om kinderen in de basisschoolleeftijd, die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gingen en voor wie de toekomst nog maar weinig perspectief bood. Die aanmeldingen kwamen binnen via onderwijsinstanties en jeugdzorg.  

Samen kwamen wij tot de conclusie: dagbesteding mag voor deze kinderen geen eindstation zijn. De boerderij biedt meer dan voldoende mogelijkheden om kinderen langzaam weer terug te laten keren naar onderwijs. Dat kan in hele kleine stapjes: samen lezen, rekenen en schrijven in een prikkelarme en groene omgeving. Samenwerken, ontdekken en ontwikkelen. Zodat een kind uiteindelijk weer het vertrouwen vindt om terug te keren naar een vorm van onderwijs. 

Samen met partijen als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, onderwijsorganisaties als Ronduit Onderwijs (Alkmaar), de M.L. Kingschool (Purmerend, Waterland) en Agora Zaanstad, Jeugdzorg en gemeenten zijn wij op zoek gegaan naar oplossingen. Momenteel volgt een kleine groep kinderen en jongeren (BGL+) onderwijs op de boerderij en werkt op die manier structureel toe naar de terugkeer op school. 

Aanmelding geschiedt uitsluitend via Samenwerkingsverbanden in diverse regio's. 

Onderzoeksrapport pilot BGL

Onderzoeksrapport BGL plus

Artikel Onderwijszorgarrangement 

Factsheet onderzoek naar onderwijszorgboerderijen

Samenwerkingspartners

              

Fondsen

BGL en BGL+ is ontwikkeld met financiële steun van een groot aantal fondsen: