Disclaimer

Gegevens over uw bezoek
Stichting Landzijde plaatst cookies waardoor informatie over uw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

U kunt u ook via deze website aanmelden of vragen stellen via het contactformulier waarbij u wel persoonsgegevens achterlaat. Deze worden niet opgeslagen in het CMS, maar gaan direct naar Stichting Landzijde. Stichting Landzijde gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt hier onze Privacyverklaring lezen.  

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Landzijde of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Landzijde. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Landzijde.

Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.