Vrijwilligers

Voordat een vrijwilliger actief kan worden vindt er een gesprek plaats op de zorgboerderij, om de motivatie van de vrijwilliger te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Elke boerderij heeft huisregels. Normen zoals deze in zorg gelden van een respectvolle bejegening, respecteren van privacy, bewaren van geheimplicht vormen het uitgangspunt in omgang. Tijdens de begeleidingsgesprekken wordt dit ook geëvalueerd. 

Uit het vrijwilligersbeleid:

Taken en bevoegdheden van vrijwilligers

Vrijwilligers mogen van Landzijde en de aangesloten agrarische zorgbedrijven verwachten dat er respectvol met hen wordt omgegaan. Er is persoonlijke aandacht en oog voor hun kwaliteiten. Er is een aanspreekpunt en begeleiding op de plek waar vrijwilligers actief zijn. Er zijn mogelijkheden voor scholing en faciliteiten zoals een goede verzekering en vergoeding van gemaakte kosten. Landzijde en/of de aangesloten agrarische zorgbedrijven mogen van vrijwilligers verwachten dat zij een bewuste keuze maken en serieus omgaan met gemaakte afspraken. Vrijwilligers dienen respect te hebben voor het zorgbeleid en zorgvuldig om te gaan met de autonomie en privacy van de deelnemers. Kort samengevat kan gesteld worden dat vrijwilligerswerk bestaat uit “Werk dat in enig georganiseerd verband onbetaald wordt verricht voor anderen”. Een vrijwilliger kan uitsluitend ondersteunend aanwezig zijn en geen personeelslid vervangen.

Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld: koffie inschenken, eindje wandelen, boodschappen doen, helpen met klussen, een spelletje. Vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor continuïteit van onze zorg. In beginsel verrichten vrijwilligers aanvullende activiteiten onder toezicht en in bijzijn van professionele zorgverleners.

Met de vrijwilligers wordt een contract afgesloten waarin afspraken en eventuele vergoedingen zijn vastgelegd. Ook wordt de vrijwilliger gevraagd de gedragscode aangaande grensoverschrijdend gedrag te ondertekenen.
Van de vrijwilliger wordt een verklaring omtrent gedrag gevraagd voordat de vrijwilliger met het werk kan beginnen (VOG kan worden aangevraagd via Landzijde).

Landzijde heeft een vrijwilligersbeleid en een klachtenprocedure voor medewerkers waar ook vrijwilligers gebruik van kunnen maken. Tevens is er een vertrouwenspersoon aangesteld welke ook door vrijwilligers benaderd kan en mag worden, net als de regiocoördinator van Landzijde. 

Vrijwilligersbeleid Landzijde

Gedragscode