Buiten Gewoon Leren en Werken

Dagbesteding betekent bij Landzijde méér dan de dag ‘besteden’. Wij bieden dagbesteding in een arbeidsmatige omgeving. Deelnemers doen zoveel als mogelijk mee in het normale leven en werk op de boerderij. Dit geeft betekenis en een verhaal om te vertellen. Er is ruimte voor veel verschillende activiteiten, die op maat gemaakt worden. 

Landzijde wil zich als zorgorganisatie hierop verder ontwikkelen: cliënten waar mogelijk méér perspectief bieden dan alleen dagbesteding. En hen waar mogelijk voorbereiden op een toekomst waarin zij participeren in de samenleving.

Met dit project willen wij laten zien dat dagbesteding geen eindstation hoeft te zijn, en dat met maatwerk soms grote stappen gezet kunnen worden in de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers.

Werken op eigen niveau en op basis van een plan in een arbeidsmatige omgeving, betekent dat je verantwoordelijk wordt voor het werk dat je doet. Het krijgen van verantwoordelijkheid maakt dat je je werk goed wilt doen. Deelnemers staan open voor training en advies en gaan werknemersvaardigheden leren. Deze stimulans is op de zorgboerderijen heel natuurlijk aanwezig. Wanneer het werk goed lukt, ontstaat er trots en verhoogde eigenwaarde. Zo komt een stap naar vrijwilligerswerk, een stage of zelfs een betaalde situatie buiten de boerderij voor een aantal deelnemers dichterbij. 

De trajecten die wij aanbieden binnen het project Buiten Gewoon Leren en Werken dragen allen bij aan de (door)groei mogelijkheden binnen of buiten de eigen boerderij. Deelname aan één van onderstaande trajecten gaat altijd in overleg met de zorg coördinator, de zorgboer en de betrokken omgeving - n.a.v. de jaarlijkse evaluatie en het daar uit volgende ontwikkelperspectief en leerdoelen.

Deze trajecten dragen alle bij aan:

  • Het vergroten van de algemene ontwikkeling en het zelfvertrouwen
  • Binnen dagbesteding groeien in je takenpakket, je eigen ontwikkeling en zelfstandigheid
  • Een erkenning van vaardigheden/competenties
  • Het opdoen van succeservaringen: het behalen van een diploma (zonder naar school te hoeven)
  • Een verruiming van de mogelijkheid tot inzet van kwaliteiten buiten de eigen boerderij
  • Een mogelijke doorstroom naar (beschut) werk


Samen met partners in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werkt Landzijde aan deze trajecten. De cursussen van Buiten Gewoon Leren zijn hierbij vaak de eerste stap. Ook kunnen op een aantal vakgebieden in samen werking met ROC ' s praktijkverklaringen worden behaald en vak certificaten zoals bijvoorbeeld voor bosmaaien. 

Boeren zijn ondernemers in een ondernemersnetwerk. Hierdoor beschikt Landzijde altijd over stageplekken en leerwerkplekken. In Amsterdam is Bloem als onderdeel van Landzijde actief om deelnemers te begeleiden naar een zelfstandige (vrijwilligers)werkplek.  

Instituut Gak

Het project Buiten Gewoon Leren en Werken wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

 

Rowdy heeft de kans gekregen om aan dit mooie project te beginnen bij X-Stables. Lees hier zijn verhaal. 

Buiten Gewoon Leren & Proberen

Voor het project BGL&P hebben wij een donatie ontvangen van de Eleven Floawers Foundation. Dit project richt zich op deelnemers die buiten het project van het Instituut Gak vallen – meestal omdat zij méér tijd nodig hebben dan twee jaar om zich verder te ontwikkelen. Met de bijdrage van EFF kunnen wij in een bredere groep deelnemers investeren en ook hen de kans geven om met maatwerk en in hun eigen tempo stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees hier een artikel over stap voor stap leren en werken (presentatie Landzijde tijdens transitiearena Movisie Waardevol Werk) 

 

Samenwerkingspartners

                  

Fondsen

Instituut Gak | Maatschappelijke projecten en wetenschappelijk onderzoek      Home | Terberg Foundation | Samen werken aan een beter leven    Home | Stichting Pape-Fonds  Aanvraag - Amantia Stichting      St. de Lichtboei - Stichting JIJ