Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit mag geen toeval zijn.

Landzijde werkt systematisch aan kwaliteit en beschikt over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De basis van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Landzijde vormen de kwaliteitseisen van ISO 9001:2015, het Kwaliteitskader zorglandbouw en het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kernwaarden van Landzijde

Er zijn drie kernwaarden die op elke zorgboerderij terug te vinden zijn en die onderling samenhangen.

Samen: iedereen draagt bij. Dit is de collectieve basishouding die het uitgangspunt is voor de manier waarop de mensen op de zorgboerderij met elkaar om gaan.

Buiten: de boerderijomgeving met haar groene kenmerken die de basis is voor en invulling geeft aan de dag. 

Gewoon: meedoen aan het gewone leven op de boerderij, waar vanuit ook allerlei contacten zijn met de omgeving, en gewoon contact van mens tot mens.

Kenmerkend zijn:

  • Houding en betrokkenheid van boer en begeleiders
  • Zinvolle en zeer diverse werkzaamheden
  • Samenwerking in sterke sociale gemeenschap
  • Groene prikkelarme omgeving met dieren
  • Professionele informele niet-zorgcontext

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitskader

De boerderijen van Landzijde beschikken over het keurmerk Kwaliteit laat je zien

 

Stichting Landzijde is ISO gecertificeerd 

 

Heb je een klacht of compliment laat het ons weten

Klachten

Complimenten