Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit mag geen toeval zijn.

Landzijde werkt systematisch aan kwaliteit en beschikt over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De basis van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Landzijde vormen de kwaliteitseisen van ISO 9001:2015, het Kwaliteitskader zorglandbouw en het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kernwaarden van Landzijde

Er zijn drie kernwaarden die op elke zorgboerderij terug te vinden zijn en die onderling samenhangen.

Samen: iedereen draagt bij. Dit is de collectieve basishouding die het uitgangspunt is voor de manier waarop de mensen op de zorgboerderij met elkaar om gaan.

Buiten: de boerderijomgeving met haar groene kenmerken die de basis is voor en invulling geeft aan de dag. 

Gewoon: meedoen aan het gewone leven op de boerderij, waar vanuit ook allerlei contacten zijn met de omgeving, en gewoon contact van mens tot mens.

Kenmerkend zijn:

  • Houding en betrokkenheid van boer en begeleiders
  • Zinvolle en zeer diverse werkzaamheden
  • Samenwerking in sterke sociale gemeenschap
  • Groene prikkelarme omgeving met dieren
  • Professionele informele niet-zorgcontext

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitskader

Tevredenheid deelnemers en naast betrokkenen

Jaarlijks vragen we de mening van deelnemers over de effecten en meten we de tevredenheid over de zorg. We doen
dit in evaluatiegesprekken en middels VanZelfsprekend. VanZelfsprekend is een eenvoudig hulpmiddel om deelnemers en/of naastbetrokkenen aan het woord te laten. De deelnemer kan door het invullen van een vragenlijst zelf aangeven wat de doelen zijn en evalueren of de gestelde doelen zijn behaald. Dit levert inzicht in o.a. de bereikte effecten en de mate van tevredenheid over de geleverde zorg.

Rapportage
Jaarlijks wordt er een rapportage gemaakt aan de hand van de ingevulde vragenlijsten in VanZelfsprekend. Deze rapportage geeft o.a. inzicht in de geleverde zorg. Ook voor Landzijde in zijn geheel wordt een jaarrapportage gemaakt op basis van alle ingevulde vragenlijsten. Deze rapportage is van grote waarde voor de verantwoording richting o.a. de gemeentes over de toegevoegde waarde van de zorgboerderijen.

Rapportage 2023

De boerderijen van Landzijde beschikken over het keurmerk Kwaliteit laat je zien

 

Stichting Landzijde is ISO gecertificeerd 

 

Heb je een klacht of compliment laat het ons weten

Klachten

Complimenten