Waar ben je naar opzoek?

Kwaliteitsbeleid

De zorgboerderijen ontvangen de deelnemers één of meerdere dagdelen per week en bieden rust, ruimte en uitdaging. Door hun manier van werken zorgen boeren ervoor dat er verbondenheid ontstaat tussen de deelnemers onderling, met de dieren op de boerderij en met de natuur. Werken in de buitenlucht draagt bij aan een betere lichamelijke en psychische gezondheid en er wordt bovendien samen gezond gegeten. Op de boerderij is ieder in staat op zijn eigen niveau mee te doen. Je gewaardeerd voelen, samen met collega's een bijdrage leveren heeft een positieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Het kan ook de basis vormen voor verdere ontwikkeling.  

Zorgboerderijen werken onder de vlag en verantwoordelijkheid van Landzijde samen omdat:

  • zorgboerderijen willen leren van elkaar
  • als krachten gebundeld zijn, beschikken de zorgboerderijen over meer actuele kennis
  • zorgboerderijen kunnen hun vakmanschap inzetten ten dienste van de cliënt en daarbij administratief en zorginhoudelijk ondersteund worden door professionals
  • in samenwerking kan een beter passend aanbod bij de vraag gedaan worden
  • kleinschaligheid is een groot goed en kan zo beter gewaarborgd worden.

Kwaliteit

Agrarische bedrijven kunnen bij uitstek voldoen aan de wens van de cliënt om bij te dragen aan zinvol bezig zijn en zingeving, waarbij ruimte is voor echt werk, werken met dieren en planten in een werksituatie die zich als groene omgeving kenmerkt door weinig druk en weinig externe prikkels.

Landzijde biedt dagbesteding waarin genieten, leren en werken op agrarische bedrijven wordt gecombineerd. Een centrale rol in deze is toegedeeld aan de boer(in) die hierbij vanuit Landzijde wordt ondersteund door een team van zorgcoördinatoren, regiocoördinatoren en de administratie. Juist de 'gezonde boerenverstand benadering' is voor deelnemers heel verfrissend en stimulerend. Er wordt uitgegaan van wat kan en niet welke de belemmeringen zijn. Deze benadering heeft een zichtbare invloed op de empowerment van de cliënt.

Kwaliteit mag geen toeval zijn. We werken vanuit de kracht van mensen en morgen beter dan vandaag. Landzijde werkt systematisch aan kwaliteit en beschikt over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De basis van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Landzijde vormen de kwaliteitseisen van ISO 9001:2015 en het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kwaliteit van zorg op de boerderij borgen wij door:

  • De bij Landzijde aangesloten boerderijen beschikken over het keurmerk "Kwaliteit laat je zien", van de Federatie Landbouw en Zorg.
  • Met behulp van Vanzelfsprekend meten we de tevredenheid van onze deelnemers en de effectiviteit van de zorg op onze boerderijen.
  • Zorgboeren worden ondersteund bij de uitvoering van de kritieke zorgtaken door zorg- en regio-coördinatoren.
  • Landzijde organiseert scholing en netwerkavonden voor boeren in het kader van permanente educatie en intervisie.


Regio's

Om iedereen in Noord-Holland goed te kunnen bedienen, werkt Landzijde in regio's. Elke regio heeft een regiocoördinator. Zij staan dicht bij de boeren en bij de mensen die gebruik maken van de zorgboerderijen. Zij zijn zowel voor boeren als voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt.

 

De boerderijen van Landzijde beschikken over het keurmerk Kwaliteit laat je zien

 

Stichting Landzijde is ISO gecertificeerd 

 

Heb je een klacht of compliment laat het ons weten

Klachten

Complimenten