Voor het beschermen en herstellen van de natuur zijn veel helpende handen nodig. Zorgboerderij Mijzenhoeve is één van de zorgboerderijen die een waardevolle bijdrage levert aan de natuur. Adrie vertelt ons meer over de verschillende activiteiten.

De zorgboerderij heeft een bijenlint opgebouwd in samenwerking met Landzijde en de CONO melkfabriek. Dit is ter bevordering van het leefgebied van bijen, vlinders en nog veel meer insecten. Daarnaast zorgen ze met bijenhotels dat de voortplantingscyclus van de bijen wordt bevorderd. Met opgehangen nestkastjes zorgen ze dat vogels rustig kunnen nestelen en broeden. Adrie: “Het werkt positief. We merken dat er veel bijen, insecten en andere diersoorten worden aangetrokken. Op het land gaan we met de deelnemers veel aan de slag met agrarisch natuurbeheer. Jaarlijks maaien we het riet en dit vervoeren we naar de boerderij. Vervolgens wordt dit gebruikt voor de potstal. Op deze manier proberen we zo circulair mogelijk te werken. Wij noemen het kringlooplandbouw.”                                                                                                                                                                                  

De zorgboerderij had last van afkalving bij de sloot. Adrie: “De slootkant brokkelde af. Daar hebben we een walbeschoeiing van houttaken gemaakt met deelnemers. De houttaken zorgden voor versteviging, zodat het niet afbreekt. De deelnemers vonden het leuk om hieraan mee te werken.“

De zorgboerderij levert met de duurzame werkzaamheden een positieve bijdrage aan de maatschappij. Adrie: “We doen ons best. Ik vind dat wij veel bijdragen aan de maatschappij vanwege de zorgboerderij, maar we hebben ook recent 200 zonnepanelen op ons dak laten leggen. We benutten de zon optimaal. Het mooiste zou zijn als we in de toekomst onafhankelijk kunnen zijn van het energienet. Zorgboeren zouden o.a. kunnen investeren in elektrische bussen. Dat zou erg mooi zijn voor de toekomst.”

In september begint de zorgboerderij met een ander mooi project samen met Loket Veenweideboeren. Adrie: “In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging en Loket Veenweideboeren gaan wij bijdragen aan de stikstofuitstoot vermindering. Dit gaan we doen door kleibagger op het land aan te brengen, zodat het vermengd wordt met het veen. Het veen zorgt namelijk voor een CO2 uitstoot en dit mengsel moet ervoor zorgen dat dit vermindert. We krijgen dan een certificaat voor onze bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. De kleibagger wordt overgebracht op een duurzamere manier dan wagens, namelijk over het water met boten. Ik hoop dat meerdere boerderijen ons gaan volgen. Ik ben enthousiast en dacht, hier doe ik aan mee. In de toekomst zijn we van plan om de koestal om te zetten naar vaste mest om wederom de stikstofuitstoot te verminderen. Dit loopt nog en zit in de beginfase.”

Zorgboerderij Mijzenhoeve is op de goede weg en het ziet ernaar uit dat deze inspanningen zich mooi zullen voortzetten! Voor meer informatie over natuurbeheer, kun je terecht op: https://www.landzijde.nl/initiatieven/natuurwerk/

 

     

Dit verhaal hoort bij deze zorgboerderij:

De Mijzenhoeve

Onze boerderij is gevestigd in de prachtige Mijzenpolder in Avenhorn. Wij, Adrie en Karin Dekker, runnen al vele jaren een zorgboerderij voor allerlei verschillende doel­groepen. Voor een ieder die een gezellige, actieve, ontspannende of afwisselende dagbesteding zoekt .

Avenhorn