Hoe is het werk als regiocoördinator? Pieter de Wit vertelt ons meer!

In 2005 was Pieter aanwezig bij een interessante informatieavond waar Jaap Hoek Spaans over landbouw en zorg vertelde. Dat was op de boerderij van de familie Geluk. Al snel bleek dat de regio’s Haarlemmermeer en Amstelland en Gooi ook konden aansluiten bij Landzijde. In 2006 werden Marianne van Arkel en Pieter de regiocoördinatoren waarbij Marianne de Haarlemmermeer zou doen en Pieter Amstelland en Gooi. Momenteel zijn er in Amstelland en Gooi 17 zorgboerderijen met ongeveer 300 deelnemers. Pieter doet de evaluatiegesprekken samen met Hanneke Oosterkamp.

Pieter was in 2006 werkzaam in de GGZ. Op de vrijdag deed hij het regiocoördinatorschap voor Landzijde wat een prima combinatie was. Uiteindelijk heeft hij in 2013/2014 ontslag genomen bij de GGZ en is hij als ZZP er door gegaan. Landzijde was daarbij een opdrachtgever. Sinds 2018 is hij in vaste dienst gekomen bij Landzijde. Pieter: “De diversiteit van de doelgroep en het contact met de boeren zijn de leukste aspecten van het werk. Het is goed om te zien dat dagbesteding, namelijk mensen laten genieten van het buiten zijn en werken met producten van de land en tuinbouw, zoveel oplevert. Het herstel van veel deelnemers is soms buitengewoon.”

Inmiddels zijn er in de zorglandbouw veel zaken veranderd zoals, professionalisering en regelgeving voor de zorgboerderijen. Daarbij staat het kwaliteitskeurmerk centraal en de regio coördinator heeft daarin een centrale rol om de zorgboeren daarin te adviseren.Er zijn daarnaast bij Landzijde een aantal projecten zoals Buiten Gewoon leren en inmiddels ook Buitengewoon behandelen.
Pieter: “Het doel van dit project is om mensen met een psychiatrische hulpvraag te behandelen op de zorgboerderijen. Er is een behandeltraject met gesprekken als ook meehelpen bij een zorgboerderij."

Pieter: “De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat de zorglandbouw niet te ver gaat in de bureaucratie en regelgeving. Het moet leuk blijven om zorgboer te zijn en blijven.
Mijn tip: houd het simpel, leef met vlag en wimpel. Het is allemaal best ingewikkeld rondom wetgeving, maar blijf relativeren en lachen. Het gaat om de persoon die dagbesteding heeft op het erf."