Met kleine stapjes richting de arbeidsmarkt!

Sjaak Koning van onderwijs-zorgboerderij Oostwijk, is sinds 2020 gestart met coaching trajecten binnen Buiten Gewoon Leren en Werken (BGL & W ) bij Landzijde. Naast het runnen van zijn schapen en paardenhouderij, geeft zijn vrouw Ans van der Veen onderwijs op de boerderij aan basisschool leerlingen die uitgevallen zijn in het reguliere onderwijssysteem. Als loopbaancoach voor BGL & W ondersteunt hij deelnemers met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft een pilot binnen Landzijde die gericht is om deelnemers tijdens hun dagbesteding de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen richting een vorm van (beschut) werk.

Sjaak: “Naast BGL digitaal, is BGL & W extra voor deelnemers die meer stappen willen en kunnen zetten richting een vorm van betaald werk op de arbeidsmarkt. In samenwerking met Josien Stringer en Trees van der Maat, projectleider BGL van Landzijde, kijken we naar mogelijkheden. Ik voer de gesprekken met de deelnemers. Het eerste kennismakingsgesprek betreft een driegesprek met deelnemer en zorgboer(in). Samen bepalen we het doel dat de deelnemer graag wilt bereiken. Dit kan een opleiding of stage zijn gericht op het verkrijgen van een betaalde baan.”

Er is een sterke samenwerking tussen Sjaak, de regiocoördinatoren en de zorgcoördinatoren. Via deze coördinatoren krijgt Sjaak potentiële deelnemers aangereikt. Na de aanmelding, gaan de deelnemers een coachingstraject aan met gemiddeld 5 tot 10 gesprekken met Sjaak. Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden en eventuele drempels. Met de persoonlijk begeleider en ouders wordt er gezocht naar passende stages voor een deelnemer. Sjaak: “We hebben een deelnemer die volgt de koksopleiding en we zijn daar zelfs wezen eten in het restaurant waar hij werkt. Deze deelnemer zit hiernaast nog steeds op dezelfde zorgboerderij (Ons Boetje) voor een dag in de week dagbesteding. Hij is daar ooit begonnen via Leviaan. Via de regiocoördinator is hij in gesprek met mij gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken. Hij twijfelde eerst, omdat hij via het mbo onderwijs negatieve ervaringen had gedurende zijn stage in de gehandicapte zorg. Uiteindelijk is hij het ontwikkeltraject aangegaan. Hij heeft bij zorgboerderij Hof van Kijk-uit in Castricum ontdekt dat bediening minder bij hem past en dat hij graag kok wil worden, omdat de keuken werkzaamheden meer bij hem passen. Hij doet nu een BBL niveau 2 koksopleiding en heeft 1 dag in de week onderwijs en daarnaast werkt hij 20 uur bij Smid eten en drinken in Purmerend als kok. Dit doet hij sinds september 2023 en hij is heel erg gegroeid. Zijn meester-kok is erg blij met hem. Hij is namelijk heel betrokken en enthousiast. We hebben ook twee andere deelnemers die in de maatschappelijke zorg willen gaan werken. Zij kunnen hun leerstof in de praktijk weer toepassen op de zorgboerderij waar ze zelf eerder in de dagbesteding zijn gestart.“

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers op een rustige manier richting betaald werk kunnen groeien, is het van belang dat zij hun uitkering en dagbesteding kunnen behouden. Sjaak: “Het is mooi dat de deelnemers eventueel kunnen terugvallen in een vangnet. Dit zorgt voor minder druk voor de deelnemers.”

Tussendoor heeft Sjaak periodiek gesprekken met de deelnemers. Sjaak: “Ik zou ervoor kunnen kiezen om mezelf terug te trekken na het geven van het loopbaanadvies, maar dat is hier niet het geval. De deelnemers hebben veelal een duwtje in de rug nodig. Als jobcoach kan ik ze ondersteunen en vertrouwen meegeven, zodat ze er volop voor kunnen gaan. Het is maatwerk en dat vind ik erg leuk. Weer een andere deelnemer had eerder een betaalde baan, maar is door omstandigheden uitgevallen. We zitten met deze deelnemer in een traject om vanuit de dagbesteding weer in beweging te komen richting arbeidsmarkt. We werken wel vanuit kleine stapjes. Soms is het een stapje achteruit maar dat kan weer de aanzet zijn tot een sprong vooruit! De meeste trajecten hebben tijd nodig, waarin succes ervaringen voorop staan. Dan duurt het soms een halfjaar of langer. Tussentijds vindt afstemming plaats met zorgboer(in), persoonlijk begeleiders en betreffende zorg /regiocoördinator. Samen maken we het verschil.“

Meer informatie over BGL Leren en Werken, kun je terugvinden op onze website via: https://www.landzijde.nl/initiatieven/buiten-gewoon-leren-en-werken/

LinkedIn Sjaak Koning

Dit verhaal hoort bij deze zorgboerderij:

Oostwijk

De koning te rijk, op Oostwijk! Onze boerderij bevindt zich in het landelijke gebied van de Schermerpolder aan de Oostdijk. De huidige gebouwen zijn vrij modern, echter het karakter van vroeger is bewaard gebleven. Een oase van rust aan het einde van een lange oprijlaan, ver van de openbare weg.
Het fokken van Texelse schapen, paarden en pony's is de hoofdactiviteit van ons milieuvriendelijke bedrijf.

Oostwijk is een onderwijs zorgboerderij waar ook les wordt gegeven aan kinderen die tijdelijk zijn uitgevallen in het speciaal en reguliere basisonderwijs.
Onze missie is het bevorderen van een natuurlijk evenwicht bij mens en dier. Zorgzaamheid is daarbij een belangrijke waarden.

Zuidschermer