Kennis van de bodem geeft je meer!

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem spelen daarbij een belangrijke rol. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. In vervolg op het succesvolle project biodiversiteitsherstel op het boerenerf, biedt Landzijde op verzoek van een aantal boeren een vervolg aan. In samenwerking met Water, Land en Dijken en stichting Wij.land is een “bodem-kennis traject” gestart. Heerlijk van de boer is een van de deelnemende boeren. Rens van de boerderij vertelt ons meer!

De boerderij heeft zich aangemeld voor het traject, omdat ze graag meer wil leren over de bodem op de boerderij. Rens: “We zijn zelf erg bewust bezig met het voeden van de bodem met onze vaste mest. Juist met de reden dat we weten dat het beter is dan drijfmest, maar wat er precies in de bodem gebeurt weet ik nog onvoldoende. Daar kunnen we nog zoveel van leren. De bodem is de basis van het voedsel voor de koeien. Wanneer de gezondheid van de dieren goed is, zorgt dit voor goede producten. Daarom denk ik dat je aan het begin van de kringloop moet starten en dat is de bodem. Daar wil ik meer over weten.”

Bodemadviseur Joost van der Kroon heeft een bodemmonster genomen op de boerderij en een analyse uitgevoerd. Deze analyse is uitgebreid besproken en toegelicht in een persoonlijk  keukentafelgesprek. Rens: “Met het advies gaan we onderzoeken wat we gaan overnemen. We hebben een prijslijst ontvangen  van de grondstoffen die we nodig hebben. Dit moeten we nog met zijn allen bespreken.”

Het was interessant voor de boerderij om een ander perspectief te krijgen. Rens: “Ik doe meerdere trajecten en ik probeer van alle trajecten over te nemen waarvan ik denk dat het klopt. Wat ik vooral meekrijg is dat de pH van de bodem erg belangrijk is. Wij hebben eerder een adviseur van een andere partij op de boerderij gehad en die gaf aan dat de pH wel goed was. Via het traject bij Landzijde, gaf de adviseur aan dat er nog verbetering mogelijk is. Het is interessant om meerdere adviezen te ontvangen. We kunnen dus nog veel winnen als het gaat om de pH.” 

De boerderij was voor het traject al druk bezig met het verbeteren van de bodem. Rens “We passen ieder jaar verbeteringen toe in onze bedrijfsvoering, waaronder de bodem. De bodem wordt hopelijk nog gezonder. Over twee weken ga ik mest uitrijden. Dat deed ik normaal in februari. Op basis van een ander onderzoek bleek dat hoe later je bemest, hoe beter de benutting. Daarnaast bemest ik sinds 3 jaar op hoeveelheid stikstof. Een sensor leest de hoeveelheid stikstof in mijn mest. Op basis daarvan bepaal ik hoeveel stikstof ik op het land wil. Ik ga sowieso door,  omdat we nog niet alles weten van wat er in de bodem gebeurt. We zijn nu goed bezig en dan moet je doorpakken. Anders is het zonde van alle energie.”

 

Dit verhaal hoort bij deze zorgboerderij:

Heerlijk van de Boer

Als een echt familiebedrijf werken wij dagelijks in onze eigen melkveehouderij aan het blije, vrije en gelukkige leven van de koe. In de achtertuin van Hoorn, het pittoreske Schellinkhout, worden onze dames geboren en groot gebracht. Onze koeien grazen zolang het weer het toelaat zo lang mogelijk in de weide.

Boerenzoon Rens is daarbij de 5e generatie melkveehouder. Sinds 2023 ontvangen wij deelnemers op de boerderij die op zoek zijn naar dagbesteding of een activerende begeleiding.

Schellinkhout