Verklaring Landzijde inzake Kwekerij Osdorp en voorlopige gunning Amsterdam

Update 28 september 2022

https://www.at5.nl/artikelen/217010/zorgen-in-raad-over-voortbestaan-kwekerij-osdorp-dringt-aan-op-oplossing

 

Update 22 september 2022

Vanwege een kleine rectificatie bij een aantal zorgaanbieders is de bezwaartermijn voor deze aanbieders verlengd tot 7 oktober. Als die aanbieders aangeven hier geen gebruik van te maken dan kan de definitieve gunning eerder worden afgegeven.

Landzijde heeft 2 advocaten geraadpleegd en op basis van hun inzichten en adviezen tot het besluit gekomen om geen bezwaar aan te tekenen.

 

15 september2022

Vorige week werden we opgeschrikt door een voor ons negatief resultaat van de voorlopige gunning van de gemeente Amsterdam. Tot onze grote teleurstelling heeft Landzijde maar 40% van onze huidige zorgplaatsen gegund gekregen. We zijn vrijdag, na het verwerken van de schok meteen gestart met het onderzoeken van onze mogelijkheden en het schrijven van scenario’s op basis van de voorlopig gegunde uitkomst. We werden hierbij emotioneel heen en weer geslingerd tussen verbijstering en boosheid over de miskenning van onze unieke werkwijze met een bijzondere doelgroep. Er heerst grote verontwaardiging over het vernietigen van de aanwezige kennis en kunde, teleurstelling over het behaalde resultaat en verdriet als we denken aan de belangen van onze deelnemers, boeren en medewerkers. Voor alle betrokkenen is het een dramatische uitkomst van dit gunningsproces.

Tot 21 september hebben we nog de gelegenheid bezwaar te maken door het aanspannen van een kort geding tegen het gunningsbesluit. Wij laten op dit moment onderzoek doen naar de juridische haalbaarheid hiervan.

In het geval de definitieve gunning op 22 september geen andere uitkomst geeft, dan zien wij na het verkennen van diverse scenario’s, vele besprekingen en doorrekeningen geen mogelijkheden meer om de locatie Kwekerij Osdorp kostendekkend te exploiteren. Dat dwingt ons om deze unieke locatie te sluiten. Deze onvermijdelijke consequentie van dat gunningsbesluit geeft heel veel pijn voor de deelnemers die van deze bijzondere en waardevolle dagbestedingsplek gebruik maken. Maar ook voor het betrokken personeel is dit een bijzonder hard gelag.

De gemeente Amsterdam heeft met deze aanbesteding gekozen voor een transformatie die moet leiden tot laagdrempelige en integrale dienstverlening in de buurten en wijken. De buurtteams krijgen daarbij de regierol. We zullen de deelnemers uiteraard waar mogelijk ondersteunen in het vinden van een alternatieve dagbestedingsplek. Gelukkig kunnen we wel zorg blijven bieden op de bij ons aangesloten zorgboerderijen. Wij zullen binnenkort een nieuwe nieuwsupdate doen over een mogelijk kort geding en het definitieve gunningsbesluit.

Terug naar overzicht