Verklaring Landzijde inzake definitieve sluiting Kwekerij Osdorp

2 december 2022

Na de definitieve gunning van de aanbesteding dagbesteding in Amsterdam op 7 oktober 2022, waarin maar 40% van onze huidige zorgplaatsen aan Landzijde is gegund, moeten wij helaas het besluit nemen om Kwekerij Osdorp te gaan sluiten.

Op 24 oktober 2022 is op verzoek van wethouder Rijxman, een verkenner aangesteld om te onderzoeken of Kwekerij Osdorp als zorglocatie, in welke vorm dan ook,  beschikbaar kan blijven voor de (O)GGZ groep.

Helaas blijkt uit de verkenning dat er geen financiële en juridische ruimte vanuit de gemeente is om Kwekerij Osdorp open te houden. Ook is in de verkenning vastgesteld dat er geen andere (zorg)onderneming interesse heeft om Kwekerij Osdorp over te nemen van Stichting Landzijde.

Tijdens deze verkenning heeft Stichting Landzijde bovendien bij een aantal grote zorginstellingen geïnformeerd of er langdurige afspraken gemaakt kunnen worden om zorg in onderaannemerschap te leveren. Helaas blijken de mogelijke aantallen te klein om Kwekerij Osdorp kostendekkend te kunnen exploiteren.

Dat dwingt ons om deze unieke locatie per 1 mei 2023 te sluiten. Deze onvermijdelijke consequentie van het gunningsbesluit en de uitkomsten van de verkenning geeft veel pijn voor de deelnemers die van deze bijzondere en waardevolle dagbestedingsplek gebruik maken. Ook voor het betrokken personeel is dit een bijzonder hard gelag.

Uiteraard gaan we een overdrachtsplan maken met de deelnemers voor een warme en zorgvuldige overdracht naar de gegunde partijen. Hierbij doen we ook een beroep op de gegunde partijen om hun activiteiten en mogelijkheden kenbaar te maken aan onze medewerkers en deelnemers van Kwekerij Osdorp.

Terug naar overzicht