Stichting Landzijde, Water, Land & Dijken en CONO Kaasmakers stimuleren biodiversiteit op het boerenerf

Maandag 13 maart 2023: 30e erfscan op zorgboerderij Het Kooghuis te Uitgeest

Het boerenerf biedt veel kansen voor biodiversiteit. In het open agrarische landschap van Noord- Holland zijn veel soorten afhankelijk van de boerenerven. Vogels, maar ook insecten en kleine zoogdieren profiteren van de variatie die op het erf te vinden is. Daarnaast zijn erven belangrijke ecologische stapstenen voor allerlei soorten.

Landzijde stimuleert en faciliteert de bij haar aangesloten zorgboeren om een erfscan te laten maken op hun boerderij, uitgevoerd door de agrarische natuurverenigingen. Bij een erfscan wordt gekeken hoe op het boerenerf de natuur en de biodiversiteit versterkt kunnen worden. Op basis van deze erfscan ontvangt de boer een deskundig advies, met concrete inrichtingsmaatregelen voor op de boerderij. Denk hierbij aan het planten van fruitbomen of -struiken, gefaseerd maaien, het plaatsen van nestkastjes, takkenrillen, overhoekjes en bloemenranden. Daarbij is de participatie van de deelnemers van de zorgboerderijen bij het uitvoeren van de maatregelen een belangrijk speerpunt. Op de 115 zorgboerderijen door heel Noord-holland komen mensen van 6 tot 100. Landzijde organiseert zo voor de deelnemers een betekenisvolle dag. We hebben belang bij gezonde agrarische bedrijven nu en in de toekomst. Samen met de boeren investeren we in innovaties gericht op het verrijken van de activiteiten voor de deelnemers en het verbreden van de mogelijkheden voor de boer.

 

Inmiddels zijn er al 29 erfscans uitgevoerd op de zorgboerderijen. Ook zijn de eerste effecten al zichtbaar. En vaak is er al meer te zien dan we ons bewust van waren. Dit maakt deelnemers en boeren enthousiast om nog meer te doen zowel op als buiten het erf.

Landzijde, de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en Cono kaasmakers werken inmiddels samen in dit project ‘biodiversiteit op het boerenerf’. Op 13 maart a.s. vindt de 30e erfscan plaats op zorgboerderij Het Kooghuis, tevens melkveehouder bij  CONO .

Zorgboerderij het Kooghuis participeert in het Caring Dairy project, een duurzaamheidsprogramma van CONO gericht op de hele keten van koe tot kaas.

Dit project wordt mogelijk gemaakt m.b.v. verschillende fondsen. Naast de kosten voor de erfscans, financieren zij ook een bedrag van ongeveer 1000 euro per zorgboerderij, waarmee o.a. plantgoed, zaaigoed en nestkasten aangeschaft kunnen worden. Zo zijn er inmiddels al ruim 1500 planten, bomen en struiken aangeplant en tientallen nestkasten geplaatst.

Ook wordt er onderzoek gedaan door Wageningen Universiteit, o.a. gefinancierd met een donatie van Triodos Foundation. Het onderzoek richt zich met name op de invloed van dit project op het bewustwordingsproces aangaande biodiversiteit bij zorgboeren, deelnemers en andere betrokkenen. Bij positieve resultaten kan het project via de Federatie Landbouw en Zorg uitgerold worden over de rest van het land.  

Natuurwerk

Terug naar overzicht