Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk regelement

Afgelopen maandag 13 juni, is de medezeggenschapsregeling en huishoudelijk regelement van de cliëntenraad herzien. Alles voldoet volledig aan de huidige regelgeving. We hebben hier een feestelijk moment van gemaakt met een officiële ondertekening. 

Terug naar overzicht