GESLAAGD: Cursus ondersteuning en begeleiding bij dagbesteding op de zorgboerderij

Onlangs zijn er 17 deelnemers van 13 zorgboerderijen geslaagd voor de cursus ‘Ondersteuning en Begeleiding bij dagbesteding op de zorgboerderij’ met enorm goede resultaten. De cursus heeft de zorgboeren ook geholpen bij het begeleiden van stagiaires, vrijwilligers of het informeren van verwanten of wettelijke vertegenwoordigers. Niet alleen omdat ze nu meer achtergrond kennis hebben, maar ook omdat het belang van sommige procedures, gewoonten of handelingen duidelijker is geworden. We hebben een aantal deelnemers gesproken over hun ervaringen.

Mira van Moestuin van Jagtlust: “Ik zou de cursus aan anderen aanraden, omdat je een eind kunt komen met betrokkenheid, zorgzaamheid, aandacht en intuïtie, maar de bekwaamheid zit in de kennis. Kennis van de (bij)werking van medicatie en de bijbehorende protocollen, kennis van ontwikkelingspsychologie en daarmee herkenning van gedrag van deelnemers en de wet en regelgeving m.b.t je bedrijf . Uitdagingen zaten bij mij in de nieuwigheid, het experimentele van de online omgeving die niet  altijd even goed werkte..”

Roos van Eilandstal: “Tijdens de opleiding leer je onder andere over medicatie, ontwikkelingspsychologie en dagbesteding op de zorgboerderij. Met deze opgedane kennis kun je op een gegronde manier en heel bewust en gericht activiteiten aanbieden aan deelnemers. Als zorgboer kun je zo onderbouwd passende zorg bieden. De uitdaging tijdens de cursus was om een zo goed mogelijk beeld van de deelnemer te krijgen, dit beeld te plaatsen in en te herleiden binnen de ontwikkelingspsychologie en aan de hand daarvan een passend zorgplan op te stellen. Het was een leerzame en nuttige uitdaging!”

Rik van zorgboerderij Hartog:Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd over mijn eigen zorgboerderij en de deelnemers. Ik vond het fijn dat we de theorie vaak direct mochten toepassen in casusopdrachten. Dit maakte voor mij het leerrendement groter, omdat ik op deze manier nadacht over de deelnemers op mijn eigen zorgboerderij. Bijvoorbeeld hoe ik rekening kan houden met het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van een deelnemer en hierbij passende activiteiten kan kiezen. Maar ook op beleidsvlak heeft de opleiding mij veel gebracht. Zo ben ik bijvoorbeeld gaan nadenken over hoe het op mijn boerderij geregeld is met medicatie(protocol). Ook ben ik het proces voor een deelnemer van start tot het daadwerkelijk werken op de zorgboerderij nagegaan. Welke stappen zijn hierin belangrijk voor de deelnemer en voor ons als zorgboerderij? Op welke momenten wil ik evalueren en met wie? En hoe en wanneer betrek ik Landzijde in dit proces? Voor mij bleek het een uitdaging te zijn om naast mijn werkzaamheden op de boerderij en mijn drukke gezinsleven met jonge kinderen te werken aan de online opdrachten. Het heeft mij geholpen dat er online momenten waren ingepland waarin we vragen over de opdrachten konden stellen aan de docent. Ook heb ik halverwege de opleiding een realistische planning gemaakt waar ik mij goed aan kon houden. Al met al heeft de opleiding mij veel gebracht en ik zou de opleiding dan ook zeker aanbevelen aan collega zorgboeren!

 

Op 4 september 2024 start een nieuwe cursus ‘Ondersteuning en begeleiding bij dagbesteding op de zorgboerderij’. 

Terug naar overzicht