Biodiversiteit op boerenerven in Alkmaar

Voeding, schuilplaatsen en nestelen: 3 aspecten die erg belangrijk zijn voor dieren en die een cirkel vormen in het project “Biodiversiteit op boerenerven”. De deelnemers en zorgboeren van Landzijde doen mee om te zorgen dat er voldoende voeding, nestplaatsen en schuilplaatsen aanwezig zijn.

Afgelopen donderdag, 17 februari was de aftrap van het project op Zorgboerderij Polderpracht in Oterleek. Dit werd gedaan door Wethouder Robert te Beest en Boer Joost Stroomer. Zij hingen samen een nestkastje op als symbool voor het project. Het doel van het project is om de biodiversiteit in de gemeente Alkmaar te versterken. Wij als Landzijde participeren in dit project van Water, Land en Dijken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met het werken aan een levendige, gevarieerde plattelandsnatuur. Samen maken we het verschil.

Er vinden erfscans plaats op een aantal boerderijen, ook op zorgboerderijen van Landzijde. Uit de erfscans komen activiteiten, zoals het maken van nestkastjes, insectenhotels en vleermuiskasten, het zaaien van bloemenranden, maken van takkenrillen. Samen selecteren we activiteiten waar de deelnemers een bijdrage aan kunnen leveren. Boer Joost Stroomer heeft het effect al kunnen merken van meedoen aan dit project. Hij ziet nu veel meer op zijn eigen erf en dit zal met de uitvoering van de maatregelen alleen nog maar meer worden. Hij heeft zelfs een uil mogen spotten.

We zijn blij met de samenwerking met Water, Land en Dijken. Biodiversiteit stimuleer je niet simpel met het ophangen van willekeurige nestkasten. De kunst is om met elkaar samenhangende maatregelen te nemen in een groter gebied. Deze kennis is beschikbaar bij de veldcoördinatoren van de agrarische natuurverenigingen. Landzijde wil ook in andere delen van Noord-Holland de samenwerking opzoeken om zo door heel Noord-Holland met deelnemers op onze zorgboerderijen een bijdrage te leveren aan het herstel van de biodiversiteit.

 

Meer info:
Nieuwsartikel Schermerdagblad
Nieuwsartikel Noordhollands dagblad
Landzijde project 'Zorgboerderijen als motor voor herstel van biodiversiteit en verbinding'

Terug naar overzicht