Waar ben je naar opzoek?

Natuurbeheer

Zorgboerderijen als motor voor herstel van biodiversiteit en verbinding

Natuurbeheer en biodiversiteit zijn actuele thema’s die stad en platteland met elkaar verbinden. Herstel van biodiversiteit is vaak een kwestie van véél handen. Wij hebben die handen en het biedt onze deelnemers extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.  Door mee te werken aan het behoud van waardevolle plattelandsnatuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen, zorgen onze deelnemers ook weer voor anderen. Daarmee kunnen wij voor onze deelnemers én de natuur in Noord Holland écht het verschil gaan maken!

Stichting Landzijde wil de komende jaren naast de zorg voor haar deelnemers ook de zorg voor het landschap centraal stellen: boeren en deelnemers werken op de zorgboerderijen samen aan herstel van de natuur. In samenwerking met agrarische natuurverenigingen, maar ook vrijwilligers en de betrokken omgeving, gaan wij activiteiten op het gebied van natuurherstel ontwikkelen die we samen met de deelnemers uit kunnen voeren op onze boerderijen en wellicht daarbuiten (denk bv. aan natuurgebieden van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten).

Ons natuurbeheer project draagt bij aan:

  • Voor de deelnemers: mogelijkheid voor empowerment en participatie. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde
  • Voor de boeren: uitbreiding van de mogelijkheden voor dagbesteding en een positief imago voor de agrarische sector en toekomstbestendige landbouw
  • Voor de maatschappij: waardevolle plattelandsnatuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen.

 

Bekijk de video

Samenwerkingspartners