Informatie over aanmelden

Werkwijze 

U vult het aanmeldformulier in voor uzelf, of voor iemand anders. Als u daarbij hulp nodig heeft, belt u ons dan gerust.

Als wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, neemt één van onze zorgcoördinatoren binnen een week telefonisch contact met u op. Wij nemen de aanmelding met u door en plannen samen met u een kennismakingsgesprek. We bespreken hoe de financiering is geregeld en bekijken of u daarbij hulp nodig heeft.

In het kennismakingsgesprek bekijken wij samen uw wensen, interesses en mogelijkheden en of een zorgboerderij hierbij past. Vervolgens wordt er een functioneringsplan geschreven. Hierin staat informatie voor de zorgboer en worden tevens de zorgdoelen beschreven.

Daarna bezoekt u samen met de regiocoördinator één of twee boerderijen, om te bekijken of u zich daar thuis voelt.  Ook voor de zorgboerderij is dit een moment van afweging of u met uw zorgvraag en doelen past bij de mogelijkheden die de boerderij te bieden heeft.

Als de keuze is gemaakt, worden er concrete afspraken gemaakt met de boerderij. Bijvoorbeeld over de dagen dat u naar de boerderij gaat, uw medicatie en het vervoer. In de zorgovereenkomst wordt alles nog eens op een rijtje gezet. U kunt nu naar de boerderij!

Na twee maanden vindt het eerste evaluatiegesprek plaats. Wij horen dan graag van u hoe het u bevalt op de boerderij en bepalen samen met u hoe het verder gaat.

Alle zorgboeren van Landzijde, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin zij afspreken te voldoen aan de kwaliteitseisen van Landzijde en de Federatie Landbouw en Zorg.  Ook committeren zij zich hiermee om te werken volgens de zorgovereenkomst en het functioneringsplan van Stichting Landzijde.

 

Voorbeeld zorgovereenkomst

Financiering

U kunt niet zomaar naar de zorgboerderij. Voor dagbesteding of logeren op de zorgboerderij is er een indicatie nodig. De zorg moet immers gefinancierd worden. De financiering wordt op verschillende manieren geregeld: 

  • via de gemeente (WMO)
  • via de Wet langdurige zorg (WLZ)
  • via de Jeugdwet
  • via PGB (persoonsgebonden budget)

Misschien is het voor u lastig te bepalen welke optie in uw situatie geldt. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Eigen bijdrage
Wie ouder is dan achttien jaar en zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Op de website van het CAK kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen eigen bijdrage.

Wachtlijst 

Op dit moment hebben wij een wachtlijst voor jeugd met betrekking tot logeren. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande knop: 

Contact