Cliëntenraad
Landzijde heeft een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigd. De cliëntenraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, belangrijke wijzigingen in de organisatie en financiële situatie, projecten. Ook hebben zij instemmingsrecht over onder andere de (wijzigingen in) klachtenregeling en kwaliteitsbeleid.

De cliëntenraad wordt begeleid door een externe ondersteuner, Cara Stolp. Landzijde hecht grote waarde aan de stem van de mensen waar het eigenlijk om gaat.

De cliëntenraad bestaat uit:
Franklin Berndsen, voorzitter
Margreet Berends, lid
Herman van Dis, lid
Yvonne Bakker, lid
Gaby Bleeker, lid
Anita Klootwijk, lid vertegenwoordiger jeugd
Dirk Kingma, lid vertegenwoordiger ouderen
Cathleen Linders, lid