Natuurbeheer
Natuurbeheer en biodiversiteit zijn actuele thema’s die iedereen raken en stad en platteland met elkaar verbinden. Dagbesteding op de boerderij biedt veel mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het behoudt van de natuur in onze omgeving. Komende periode gaan we verder invulling geven aan dit thema.