Buiten Gewoon Leren
Landzijde krijgt vanuit onderwijs en jeugdzorg steeds vaker heel jonge kinderen aangemeld voor dagbesteding. Dit betreft dan kinderen vanaf 7 jaar die niet (meer) naar school willen, durven, kunnen, mogen of waar geen Passend Onderwijs voor gevonden kan worden.

Kinderen hebben onderwijs nodig om te leren lezen, rekenen en schrijven en te leren samenwerken, samen opdrachten uitvoeren om zo de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Het liefst op school. Soms is er even iets anders nodig. Op boerderijen is het door de groene buitenomgeving met dieren en de positieve benadering, voor een aantal van deze kinderen mogelijk om tot rust en weer tot leren te komen. Met Buiten Gewoon Leren willen we voorkomen dat kinderen en jongeren buiten de boot vallen.
Buiten Gewoon Leren is nog volop in ontwikkeling. We doen dit in nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden.
U kunt zich aanmelden voor Buiten Gewoon Leren bij het samenwerkingsverband in uw regio..

Buiten Gewoon Leren Digitaal
Je bent nooit te oud om te leren. Met Buiten Gewoon Leren Digitaal bieden we alle deelnemers met een leervraag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit kan gaan om taal en rekenen, maar ook om bijvoorbeeld dierverzorging, bladblazen, BHV of lassen. Naast de theorie kan er op boerderijen worden geoefend.