Kwaliteit
Agrarische bedrijven kunnen bij uitstek voldoen aan de wens van de cliënt om bij te dragen aan zinvol bezig zijn en zingeving, waarbij ruimte is voor echt werk, werken met dieren en planten in een werksituatie die zich als groene omgeving kenmerkt door weinig druk en weinig externe prikkels.

Landzijde biedt dagbesteding waarin genieten, leren en werken op agrarische bedrijven wordt gecombineerd. Een centrale rol in deze is toegedeeld aan de boer(in) die hierbij vanuit Landzijde wordt ondersteund door een team van zorgcoördinatoren, regiocoördinatoren en de administratie. Juist de 'gezonde boerenverstand benadering' is voor deelnemers heel verfrissend en stimulerend. Er wordt uitgegaan van wat kan en niet welke de belemmeringen zijn. Deze benadering heeft een zichtbare invloed op de empowerment van de cliënt.

Kwaliteit mag geen toeval zijn. We werken vanuit de kracht van mensen en morgen beter dan vandaag. Landzijde werkt systematisch aan kwaliteit en beschikt over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De basis van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Landzijde vormen de kwaliteitseisen van ISO 9001:2015 en het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kwaliteit van zorg op de boerderij borgen wij door:
  1. De bij Landzijde aangesloten boerderijen beschikken over het keurmerk "Kwaliteit laat je zien", van de Federatie Landbouw en Zorg.
  2. Met behulp van Vanzelfsprekend meten we de tevredenheid van onze deelnemers en de effectiviteit van de zorg op onze boerderijen.
  3. Zorgboeren worden ondersteund bij de uitvoering van de kritieke zorgtaken door zorg- en regio-coördinatoren.
  4. Landzijde organiseert doorlopend netwerkavonden voor boeren in het kader van permanente educatie en intervisie.