Werkwijze

Om uzelf of iemand anders aan te melden kunt u het aanmeldformulier invullen. Als u er niet uitkomt kunt u ook met ons bellen of mailen.

Wanneer we het aanmeldformulier hebben ontvangen, neemt een van onze zorgcoördinatoren binnen een week telefonisch contact met u op. De aanmelding wordt dan kort doorgenomen en er wordt een afspraak gepland voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden. Ook wordt besproken hoe de financiering is geregeld en of u eventueel hulp nodig heeft bij het regelen hiervan.

In het kennismakingsgesprek bespreken we wat uw wensen, interesses en mogelijkheden zijn. Aan de hand hiervan kiezen we samen welke zorgboerderij het best bij u past.
Met de informatie uit het kennismakingsgesprek wordt een functioneringsplan geschreven. Hierin staat onder andere achtergrondinformatie voor de zorgboer(in) en er wordt een aantal zorgdoelen in beschreven.

Hierna bezoekt u samen met de regiocoördinator een of twee boerderijen die in aanmerking komen. Zo kunt u ervaren waar u zich het meest thuis voelt.

Als u een keuze hebt gemaakt worden er afspraken gemaakt met de zorgboerderij (zoals welke dagen, vervoer, medicatieoverzicht). Ook wordt er een zorgovereenkomst opgesteld waarin alles nog even op een rijtje wordt gezet.

Na circa 2 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met u (en eventuele familie of begeleiding) op de zorgboerderij. Daarna is er jaarlijks een evaluatiegesprek.