Financiering
Voor dagbesteding of logeren op de zorgboerderij is er een indicatie nodig. Dit heeft te maken met de manier waarop onze hulp gefinancierd wordt. De financiering kan op verschillende manieren geregeld worden:
- via de gemeente (WMO)
- via de Wet langdurige zorg (WLZ)
- via de Jeugdwet
- via PGB (persoonsgebonden budget)
In bepaalde gevallen is er de mogelijkheid voor overbruggingszorg om de wachttijd voor een verzorgingshuis te overbruggen.

Wilt u weten wat er in uw situatie geldt, neem dan gerust contact op met Landzijde.

Eigen bijdrage
Wie ouder is dan achttien jaar en zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Op de website van het CAK kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen eigen bijdrage.